TESTKaashäälikuühend. Vali õigesti kirjutatud sõnad

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus

Vali õigesti kirjutatud sõnad.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.