Kaashäälikuühend

Kaashäälikuühendi õigekirja põhireegel ütleb, et kaashäälikuühendis märgitakse kõik häälikud ühe tähega.

Oluline on järgida selle põhireegli erandeid:

  1. Liitsõnas kirjutatakse sõnad nii, nagu seisaksid nad eraldi.
  2. Liited –gi ja –ki liidetakse terviksõnale.
  3. Kui sõna lõpeb ja liide algab sama kaashäälikuga, siis jäävad sõnas tähed alles.
  4. L, m, n, r järel olev ülipikk s kirjutatakse kahe tähega.

Testid

Kaashäälikuühend. Vali valesti kirjutatud sõna

Kaashäälikuühend. Mitmenda kaashäälikuühendi põhireegli erandi järgi on kirjutatud sõnad? Vali vastav

Kaashäälikuühend. Vali õigesti kirjutatud sõnad

Liitsõna. Kui valid õige lõpu, siis tekib õiges vormis sõna

Kaashäälikuühend. Leia antud kaashäälikuühendi põhireeglile ja põhireegli eranditele sobiv näide

Kaashäälikuühend. Leia antud reegli ja selle erandite juurde sobiv näide.

 

Näited:

1

liitsõna

2

-gi/-ki liide

3

liitega sõnad

4

l-m-n-r järel ülipikk s

keskkool

võrkkiik

pappkarp

allkiri

kottpime

lillhernes

lukksepp

plekktoos

lillkapsas

välkkiire

tammgi

pallgi

seppki

ehkki

värsski

krahhki

kammgi

konngi

busski

kottki

modernne

komplekssed

õhkkond

keskkond

salkkond

võrkkiik

pikksilm

marss

pulss

nüanss

valss

seanss

šanss

kirss

konkurss

varss

avanss

kärss

kurss

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.