TESTKaashäälikuühend. Mitmenda kaashäälikuühendi põhireegli erandi järgi on kirjutatud sõnad? Vali vastav

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 20

pulss

2 / 20

modernne

3 / 20

konkurss

4 / 20

ehkki

5 / 20

nüanss

6 / 20

lukksepp

7 / 20

allkiri

8 / 20

kottki

9 / 20

pikksilm

10 / 20

pallgi

11 / 20

värsski

12 / 20

keskkond

13 / 20

konngi

14 / 20

krahhki

15 / 20

lillhernes

16 / 20

salkkond

17 / 20

tammgi

18 / 20

marss

19 / 20

keskkool

20 / 20

võrkkiik