TESTKohakäänded. Vali käändele sobivad küsimused.

Sinu tulemus on
1 / 6

Seesütlev

2 / 6

Alalütlev

3 / 6

Alaleütlev

4 / 6

Sisseütlev

5 / 6

Alaltütlev

6 / 6

Seestütlev