TESTKus kasutatakse tähestikulist järjekorda?

Sinu tulemus on
1 / 6

Tähestikulist järjekorda kasutatakse ...

2 / 6

Tähestikulist nimekirja kasutatakse ...

3 / 6

Tähestikulist järjekorda kasutatakse ...

4 / 6

Tähestikulist nimekirja kasutatakse ...

5 / 6

Tähestikulist järjekorda kasutatakse ...

6 / 6

Tähestikulist nimekirja kasutatakse ...