Liiklustest nr 2 (12 küsimust)

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 12

Millises suunas tohin sõita?

2 / 12

Kas last tohib sõidutada sõiduauto esiistmel seljaga sõidusuunas?

3 / 12

Millisest liikluskorraldusvahendist tuleb juhinduda parempöörde tegemisel?

4 / 12

Millist värvi vastusõitvad sõidukid näivad liikuvat aeglasemalt, kui tegelikult liiguvad?

5 / 12

Mis suurendab inimesel alkoholi mõju?

6 / 12

Millisele autole kohustun andma teed?

7 / 12

Milline on sõidukite minimaalne pikivahe jääteel?

8 / 12

Millises suunas tohin ristmikul sõita?

9 / 12

Miks satub teistest sagedamini liiklusõnnetustesse just noori juhte?

10 / 12

Missuguse vähima laiusega peab olema käiguriba, mis tuleb kõnniteel jätta vabaks jalakäijale sellise märgi mõjupiirkonnas?

11 / 12

Millise auto juht on eksinud ristmiku ületamise nõuete vastu?

12 / 12

Kas selles olukorras on möödasõit lubatud?

Allikas: liikluskool.ee

results loading