Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Kas sõnad kirjutatakse kokku või lahku?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

2 / 20

3 / 20

4 / 20

5 / 20

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

See on ... üritus

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

Kui soovite leida ... kaugusi

16 / 20

17 / 20

Ta on ... laulja

18 / 20

19 / 20

20 / 20

results loading