Sidesõnad.Milliste sidesõnade ette pannakse ja milliste sidesõnade ette ei panda üldjuhul koma?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 10

ja

2 / 10

või

3 / 10

ehk

4 / 10

kui ka

5 / 10

kuid

6 / 10

ega

7 / 10

aga

8 / 10

et

9 / 10

vaid

10 / 10

ent

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Ingrid Maadvere

results loading