Sidesõnad. Missugused neist sõnadest on sidesõnad? Test nr2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

julgetele justkui sest kuigi kuni otsekui kuldsed null iga nagu kuna külmaks ilu oma tuhat ehkki
SIDESÕNA MUU SÕNALIIK
results loading