Sidesõnad. Missugused neist sõnadest on sidesõnad? Test nr2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

otsekui kuna oma iga sest tuhat null kuni külmaks kuigi julgetele ehkki nagu justkui ilu kuldsed
SIDESÕNA MUU SÕNALIIK
results loading