Sidesõnad. Missugused neist sõnadest on sidesõnad? Test nr2

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

julgetele kuna iga null ilu oma justkui tuhat sest nagu külmaks otsekui kuigi kuldsed kuni ehkki
MUU SÕNALIIK SIDESÕNA