Sidesõnad

Sidesõnad on sõnad, mis seovad teisi sõnu, osalauseid.

Sidesõnad on muutumatud sõnad.

Eesti keeles on sidesõnu umbes 20:

ja, ning, ega, ehk, või, aga, kuid, ent, vaid, et, kui, kuna, sest, kuni, kuigi, ehkki, nagu, justkui, otsekui.

TESTID:

Sidesõnad. Missugused neist sõnadest on sidesõnad?

Sidesõnad. Missugused neist sõnadest on sidesõnad? Test nr2

 

Loe lisaks: Sidesõnad

See artikkel on retsenseerimata.