Sõnaliigid. Märgista omadussõnad.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Märgista omadussõnad

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

http://eestikeel.eu/

results loading