Sõnaliigid

Sõnaliigid on keele sõnade klassid.

Eesti keele grammatikas eristatakse tavaliselt järgmisi sõnaliike.

käändsõnad

nimisõna ehk substantiiv: inimestele, päike, Jüri

omadussõna ehk adjektiiv: armsad, punasele, suurtega

asesõna ehk pronoomen: sina, sellised, mida

arvsõna ehk numeraal: kümme, kaheksandik, kuues

pöördsõnad

tegusõna ehk verb: õpi, ei näinud, tullakse

muutumatud sõnad

määrsõna ehk adverb: hästi, eile, hilja

hüüdsõna ehk interjektsioon: oh, aitäh, hurraa

sidesõna ehk konjunktsioon: ning, või, ega

kaassõna ehk adpositsioon: peal, järgi, üle

 

Kõiki käändsõnu saab käänata.

Kõiki pöördsõnu saab pöörata.

 

TEST:

Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna?

Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Test nr 2

Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Aseta sõna õigesse kasti

Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Aseta sõna õigesse kasti. Test nr 2

Sõnaliigid. Leia nimisõnad

Sõnaliigid. Leia omadussõnad

Sõnaliigid. Leia asesõnad

Sõnaliigid. Vali õiged sünaliigid igale sõnale lauses

Sõnaliigid. Mis liiki see sõna on? Käändsõna, pöördsõna või muutumatu sõna. Vali õige vastus

 

Näited:

Nimisõna

Millele?

pannile

Omadussõna

Missuguseid? lihtsaid

Arvsõna

Mitu?

neli

Tegusõna

Mida teeme?

räägime

Arvsõna

Mitmendik?

kolmandik

Tegusõna

Mida teeb?

on

Asesõna

Kellele?

mulle

Nimisõna

Mis?

maa

Asesõna

Kellega?

sinuga

Asesõna

Millesse?

sellesse

Asesõna

Missuguseid?

niisuguseid

Tegusõna

Mida tehakse?

suusatatakse

Omadussõna

Missugune?

terane

Nimisõna

Kuhu?

Tartusse

Nimisõna

Kelleks?

arstiks

Asesõna

Keda?

neid

Nimisõna

Kellega?

tüdrukutega

Arvsõna

Mitmele?

kolmele

Tegusõna

Mida on tehtud?

on kammitud

Nimisõna

Milles?

ajakirjades

Omadussõna

Missugust? vallatut

Arvsõna

Mitmendale?

viiendale

Omadussõna

Millistele?

julgetele

Tegusõna

Mida tehke?

laulge

Nimisõna

Kellega?

Mariga

ämblikud – nimisõna – kes?

yellow-smiley-confused-emoticon

Tegusõna

Mida tegi?

elas

Arvsõna

Mitu?

null

Tegusõna

Mida ei tee?

ei varja

Arvsõna

Mitmete?

kümnete

Omadussõna

Missugustele?

karvasele

Nimisõna

Kus?

Inglismaal

Tegusõna

Mida teeme?

kasvatame

Omadussõna

Missuguseni?

soojani

Arvsõna

Mitmeid? miljoneid

Arvsõna

Mitmendikke?

sajandikke

Nimisõna

Milleks?

koeraks

Omadussõna

Missugused?

kuldsed

Nimisõna

Keda?

Pontut

Omadussõna

Missugusega?

lühikesega

Nimisõna

Millal?

olevikus

Asesõna

Missuguseid?

säherdusi

Nimisõna

Kelle?

vanamehe

Nimisõna

Mida?

varbaid

Asesõna

Millistele?

sellistele

Asesõna

Keda?

teineteist

Omadussõna

Missuguseid?

puhtaid

Nimisõna

Kes?

inimkond

Tegusõna

Mida tegid?

põge­nesid

Arvsõna

Mitmes?

kahekümnes

Nimisõna

Mis?

ilu

paistku – tegusõna – mida tehku?

deep-thinking-smiley-emoticon

Omadussõna

Missuguseid?

murelikke

Arvsõna

Mitu?

kakssada tuhat

Arvsõna

Mitmeid?

tuhandeid

Asesõna

Kellele?

talle

Nimisõna

Millega?

kolmnurgaga

Nimisõna

Mida?

kurjust

Tegusõna

Mida tee?

logele

Arvsõna

Mitmes?

miljones

Arvsõna

Mitmele?

kuueteistkümnele

Tegusõna

Mida on tehtud?

on avas­tatud

Nimisõna

Kellele?

õpetajatele

Nimisõna

Kelles?

elevandis

Nimisõna

Mis?

vesi

Omadussõna

Milliseks?

külmaks

Nimisõna

Kellesse?

tüdrukusse

Nimisõna

Kellelt?

Joonaselt

Omadussõna

Missugusele?

mahlasele

Tegusõna

Mida tegi?

külmsuitsutas

Asesõna

Mida?

sedasama

Tegusõna

Mida tegime?

lasime jalga

Omadussõna

Millistele?

värvilistele

Asesõna

Kellega? iseenesega

Nimisõna

Kus?

klassiruumis

Omadussõna

Missugust?

valget

Nimisõna

Kelleta?

varblasteta

mind – asesõna – keda?

happy-nodding-smiley-face-emoticon

Tegusõna

Mida tegema?

iiveldama

Tegusõna

Mida teeb?

õitseb

Nimisõna

Mida?

karikakraid

Arvsõna

Mitu?

tuhat

Asesõna

Kellele?

endale

Nimisõna

Millesse?

tihnikusse

Tegusõna

Mida tegi?

lõppes

Nimisõna

Millega?

jalgadega

Omadussõna

Missugused? emased

Tegusõna

Mida tegite?

noogutasite

Asesõna

Kellega?

üksteisega

Omadussõna

Missuguseid?

liivaseid

Nimisõna

Kus?

õhus

Tegusõna

Mida tehke?

söötke

Tegusõna

Mida olen teinud?

olen elanud

Omadussõna

Missugust?

kuusnurkset

Asesõna

Missuguseid?

samasuguseid

Nimisõna

Mis?

headus

Arvsõna

Mitmes?

viiesajas

Nimisõna

Millelt?

autolt

Arvsõna

Mitmendik?

üheksandik

Omadussõna

Missugusele? lahkele

Nimisõna

Kuhu?

vette

Arvsõna

Mitmele?

üheksakümnele

Omadussõna

Missugune?

majakõrgune

uhkeldavatesse – omadussõna – missugustesse? millistesse?

bouning-happy-smiley-emoticon

Arvsõna

Mitu?

kümme tuhat

Asesõna

Kellele?

iseendale

Nimisõna

Mida?

tähti

Tegusõna

Mida tegime?

spikerdasime

Tegusõna

Mida teeme?

küpsetame

Asesõna

Missugune?

niisamasugune

Tegusõna

Mida tegi?

ülehindas

Arvsõna

Mitmele?

kolmekümne ühele

Arvsõna

Mitmes?

seitsme tuhandes

Tegusõna

Mida teete?

uudistate

Omadussõna

Missuguses? läbimärjas

Nimisõna

Millega?

nohuga

Tegusõna

Mida tee?

kutsu korrale

Omadussõna

Missugustele?

surmtõsistele

Arvsõna

Mitme?

kahekümne

Omadussõna

Missugusena?

huvitavana

Omadussõna

Milliseta?

naljakata

Tegusõna

Mida oli tehtud?

oli kindlaks tehtud

Tegusõna

Mida ei tehta?

ei elata

Arvsõna

Mitmesse?

kolmesse

Arvsõna

Mitmeta?

üheksata

Omadussõna

Missugune?

kivikõva

Arvsõna

Mitmendana?

sajandana

Tegusõna

Mida tehke?

võtke omaks

Nimisõna

Mis?

jõulud

korralikuks – omadussõna – missuguseks? milliseks?

jumping-for-joy-smiley-emoticon

Nimisõna

Milleta?

abita

Tegusõna

Mida tegi?

hakkas silma

Tegusõna

Mida olite teinud?

olite sisse maganud

Omadussõna

Missugust?

tibatillukest

Nimisõna

Kelleni?

treenerini

Nimisõna

Mida?

meetreid

Asesõna

Kellena?

sinuna

Tegusõna

Mida tegid?

haugatasid

Arvsõna

Mitmega?

ühega

Tegusõna

Mida oli teinud?

olin muutunud

Tegusõna

Mida teeb? selgub

Omadussõna

Millisel?

üliandekal

Nimisõna

Mis?

tangud

Nimisõna

Kellega?

mesikäpaga

Omadussõna

Missugusesse?

uudsesse

Arvsõna

Mitu?

miljard

Arvsõna

Mitmele?

neljakümne kahele

Arvsõna

Mitut?

kuutsada

Tegusõna

Mida tegema?

sügelema

Asesõna

Milleni?

selleni

Omadussõna

Missugusest?

kuumast

Omadussõna

Missuguselt?

hapukalt

Nimisõna

Kes?

koerad

Arvsõna

Mitmes?

üheteistkümnes

Omadussõna

Missugune?

poisiohtu

oota – tegusõna – mida tee?

jumping-jacks-smiley-emoticon

Tegusõna

Mida teha?

mängida

Omadussõna

Missugune?

kehvavõitu

Arvsõna

Mitu?

seitsesada üks

Nimisõna

Kellele?

poistele

Arvsõna

Mitmendas?

kaheteistkümnendas

Nimisõna

Kes?

Johannes

Nimisõna

Milleni?

jalgpallini

Omadussõnu

Missuguse?

lühikese

Arvsõna

Mitmendikud?

kolmandikud

Asesõna

Kes?

meie

Tegusõna

Mida tehti?

unistati

Nimisõna

Mis?

jõulurahu

Nimisõna

Kuhu?

klassi

Arvsõna

Mitmendani?

viieteistkümnendani

Tegusõna

Mida tehke?

otsustage

Tegusõna

Mida teeksin?

kirjutaksin

Omadussõnu

Missugustega?

huvitavatega

Tegusõna

Mida teevad?

meeldivad

Nimisõna

Mida?

andmeid

Arvsõna

Mitmendaks?

kümnendaks

Tegusõna

Mida tegi?

kukkus

Nimisõna

Kus?

jõusaalis

Tegusõna

Mida ei tehtud?

ei käidud

Asesõna

Kelle?

nende

Tegusõna

Mida oli tehtud?

oli äratatud

loobumiseta – nimisõna – milleta?

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.