Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Test nr 1

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 26

terane

2 / 26

neid

3 / 26

viiendale

4 / 26

neli

5 / 26

Tartusse

6 / 26

julgetele

7 / 26

Mariga

8 / 26

sellesse

9 / 26

niisuguseid

10 / 26

arstiks

11 / 26

kolmele

12 / 26

pannile

13 / 26

on

14 / 26

laulge

15 / 26

ämblikud

16 / 26

maa

17 / 26

mulle ehk minule

18 / 26

vallatut

19 / 26

ajakirjades

20 / 26

on kammitud

21 / 26

tüdrukutega

22 / 26

räägime

23 / 26

sinuga

24 / 26

kolmandik

25 / 26

lihtsaid

26 / 26

suusatatakse

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading