Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Aseta sõna õigesse kasti. Test nr 2

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

kukkus otsustage oli äratatud meeldivad kirjutaksin unistati poistele jõusaalis ei käidud lühikese jõulurahu mängida kehvavõitu andmeid huvitavatega seitsesada üks jalgpallini viieteistkümnendani loobumiseta meie kolmandikud nende Johannes kaheteistkümnendas klassi kümnendaks
Asesõna Omadussõna Arvsõna Tegusõna Nimisõna Omadussõnu
results loading