Omadussõnad

Omadussõnad on sõnad, mis väljendavad omadust.

Omadussõnad saavad üldjuhul olla nii ainsuses kui ka mitmuses: kuumale, kiirustavatele.

Omadussõnu saab käänata: rohelisele, armsaid.

 

TEST

Missugused neist sõnadest on omadussõnad?

Vali omadussõnad

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.