TESTSulghäälikud ja suluta häälikud. Millised sõnad on kirjutatud õigesti?

Sinu tulemus on
1 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

2 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

3 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

4 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

5 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

6 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

7 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

8 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

9 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

10 / 10

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti?

http://web.zone.ee/opimehaalikuid