Tähestik. Vali tähestikku puuduv täht

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

S, Š, Z, ...

2 / 12

A, B, ... , D

3 / 12

... , U, V, W

4 / 12

Q, ... , S, Š

5 / 12

M, ... , O, P

6 / 12

... , I, J, K

7 / 12

F, ... , H, I

8 / 12

K, ... N, O

9 / 12

F, G, ... , I

10 / 12

Ö, Ü, ...

11 / 12

A, B, C, ...

12 / 12

... , Ä, Ö, Ü

results loading