TÄHESTIKULINE JÄRJEKORD. Valige kas tähed on õiges või vales tähestikulises järjekorras

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 16

Gg, Hh, Jj, Ii

2 / 16

Ää, Öö, Üü, Xx

3 / 16

Oo, Pp, Rr, Qq

4 / 16

Dd, Ee, Ff, Gg

5 / 16

Nn, Pp, Qq, Rr

6 / 16

Mm, Nn, Oo, Pp

7 / 16

Oo, Pp, Qq, Ss

8 / 16

Uu, Vv, Ww, Õõ

9 / 16

Dd, Ee, Ff, Gg

10 / 16

Qq, Rr, Ss, Šš

11 / 16

Ll, Mm, Nn, Oo

12 / 16

Bb, Cc, Čč, Dd

13 / 16

Uu, Vv, Ww Tt

14 / 16

Õõ, Ää, Öö, Üü

15 / 16

Jj, Kk, Ll, Nn

16 / 16

Dd, Ee, Ff, Hh

results loading