Tuletus. Vali õige täht.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 20

Poisi korrali…us oli lausa hämmastav.

2 / 20

Tänavanurgale kerkib uus moder..e hoone.

3 / 20

Kirjuta tul…ate andmed üles.

4 / 20

Pi..lik kauss seisis laual.

5 / 20

Küm….ekonna festiva…asega on ühes grupis mõ..ekas töötada.

6 / 20

Sügis..ti viib vihm lehed puult.

7 / 20

Too talli..lane osutus huvitavaks vestluskaaslaseks.

8 / 20

Koosolek toimus asjalikus õh..onnas.

9 / 20

Suur loom tiigergi on ka..lane

10 / 20

Austraa..asest onu sõitis meile külla.

11 / 20

Kuidas sulle see reasti...une toolide paigutus meeldib?

12 / 20

Poisi pahatahtli…us käitumises oli tunda klassikaaslaste mõjutusi.

13 / 20

Lähesti...u seisvad jäärakesed üritasid teineteist puksida.

14 / 20

Kellele meeldikski rööve..ik kallaletung!

15 / 20

Sageli kasutatakse väljendit mõ...etu mees.

16 / 20

Lepli..us ja sallivus on hindaväärt loomuomadused.

17 / 20

Kas pärili....us kindlustab hea tervise ka talv...ti?

18 / 20

Andke tööde juurde tä…sed juhised!

19 / 20

Missugune tuleb ho..ne ilm?

20 / 20

Sportlase sihiteadli..us treeninguil viib heade tulemusteni võistlustel.

results loading