Vanasõnad. Leia puuduv sõna

Sinu tulemus on
1 / 20

Tänasida toimetusi ära viska … varna.

2 / 20

Tühi kõht on kõige parem ….

3 / 20

Söö, mis küps, aga räägi, mis ….

4 / 20

Sõpra tuntakse …

5 / 20

Suur tükk ajab suu ….

6 / 20

… korda mõõda, üks kord lõika.

7 / 20

Tarkus tuleb ….

8 / 20

Õige sõber kaalub enam kui ….

9 / 20

Kuri keel on teravam kui ….

10 / 20

Parem karta, kui ….

11 / 20

Töö … tegijat.

12 / 20

Enda silmas palki ei näe, teise silmas … küll.

13 / 20

Õnnetus ei … tulles.

14 / 20

Valel on lühikesed ….

15 / 20

Silmad on hinge ….

16 / 20

Vana sõber on nagu kuld, mis ei ….

17 / 20

See inimene on rikas, kes on palju ….

18 / 20

Metsal ei ole … ees.

19 / 20

Targem annab ….

20 / 20

Suvel tee saani, talvel valmista ….