Võõrsõnade õige hääldus eesti keeles

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 22

Kuidas hääldada Nobeli (auhind), kas [noobeli] või [nobeeli]?

2 / 22

Lühendit CV on õige hääldada ...

3 / 22

Sõna "ninja" hääldub ...

4 / 22

Fiat peaks itaalia reeglite järgi häälduma ...

5 / 22

Inglise sõna "happening" hääldatakse ...

6 / 22

Osastavas ei ole õige ...

7 / 22

Hispaania linna Barcelona õige hääldus on ÕSi järgi ...

8 / 22

Sõnas "august" on rõhk ...

9 / 22

"Caffè latte" hääldub ...

10 / 22

Prantsuse sõna "buffet" hääldatakse ...

11 / 22

Kuidas hääldada sõna "fitness"?

12 / 22

"Café au lait" hääldub ...

13 / 22

Kohupiimast lihavõttetoit "pasha" hääldatakse ...

14 / 22

Juustunimetus "provolone" hääldatakse ...

15 / 22

Belgia linn on Brugge, seda hääldatakse ...

16 / 22

Vali õige variant

17 / 22

Kuidas lugeda lühendit DVD?

18 / 22

Rootsi pealinna nime "Stockholm" hääldatakse ...

19 / 22

Nike hääldus on ...

20 / 22

Prantsuse "à la carte" viimane sõna hääldub ...

21 / 22

Kuidas hääldada eesti tekstis ingliskeelset laserplaadilühendit CD?

22 / 22

"Voodoo" usund Kariibi mere saartel hääldatakse ...

results loading