Võõrsõnade õigekiri, kas š või ž? Vali õige variant

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Vali õige variant

2 / 17

Vali õige variant

3 / 17

Vali õige variant

4 / 17

Vali õige variant

5 / 17

Vali õige variant

6 / 17

Vali õige variant

7 / 17

Vali õige variant

8 / 17

Vali õige variant

9 / 17

Vali õige variant

10 / 17

Vali õige variant

11 / 17

Vali õige variant

12 / 17

Vali õige variant

13 / 17

Vali õige variant

14 / 17

Vali õige variant

15 / 17

Vali õige variant

16 / 17

Vali õige variant

17 / 17

Vali õige variant

results loading