Trigonomeetria valemid

Trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste tabel

Trigonomeetriavalemid

Trigonomeetria põhivalemid

Trigonomeetriapõhivalemid

Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid

Trigonomeetriavalemidnegatiivse

Trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste märgid

Trigonomeetriavalemidmärgid

Nurga suurus

Trigonomeetriavalemidnurgasuurus

Taandamisvalemid

Trigonomeetriavalemidtaandamisvalemid

Täiendnurga valemid

Trigonomeetriavalemidtäiendnurgavalemid

Kahe nurga summa ja vahe valemid

Trigonomeetriakahenurgasumma

Kahekordse nurga valemid

Trigonomeetriakahenurgavalem

Poolnurga valemid

Trigonomeetriapoolnurgavalem

Summa ja vahe teisendamine korrutiseks

Trigonomeetriasummajavaheteisendamine

Trigonomeetrilised põhivõrrandid

Trigonomeetriapõhivõrrandid

Arkusfunktsioonide omadused

Trigonomeetriaalgfunktsioonideomadused

Trigonomeetrikraadid

Allikas: Matemaatika õppematerjalid

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.