ASESÕNAD

Asesõnadel on lühikesed vormid.

mina= ma

sina= sa

tema= ta

meie= me

teie= te

nemad= nad

minul= mul

sinul= sul

temal= tal

minu= mu

sinu= su

Asesõnade lühikestes vormides kirjutame kõik häälikud ühekordselt.

TEST:

Asesõnad. Vali õige lühivorm

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.