AVALDIS

Avaldis on eeskiri, mis määrab tehted ja tehete sooritamise järjekorra.

Näiteid arvavaldistest:

2 + 3

3 • (7 – 3) + 2

Avaldisi, mis sisaldavad ka tähti, nimetatakse tähtavaldisteks.

Näiteid tähtavaldistest.

a + b

4 – a

 

10

Avaldised on summa, vahe, korrutis ja jagatis.

11

Avaldises võib arvu kohal olla täht: x, y, a, b, …

Võrduses hoiab arvu kohta tavaliselt täht x.

12

Liitmine:

1

Summa on liitmise tulemus.

Me liidame, kui tahame teada, kui palju on kokku:

  • kui me midagi lisame;
  • juurde saame;
  • suurendame.

I seadus – Liitmise vahetuvuse seadus:

Kui muudame liidetavate järjekorda, siis summa ei muutu.

10 + 5 = 5 + 10

II seadus – Liitmise ühenduvuse seadus:

Liitmisel võime liidetavaid rühmitada nii nagu soovime, summa sellest ei muutu.

13

Lahutamine:

5

Vahe on lahutamise tulemus.

Me lahutame, kui tahame pärast vähendamist, lühendamist, äraandmist, müümist vms leida allesjäänud osa.

Lahutamine on liitmise pöördtehe.

14

Kahe arvu vahe näitab, mitme võrra(kui palju) on üks arv teisest suurem või väiksem.

15

 

TEST

Avaldis. Arvuta peast 100 piires

 

Loe lisaks:

  1. Liitmise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)

MÄNG:

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.