Eesti õigekiri. Täheortograafia põhimõtted

Õigekirjareeglid on enamasti kokkuleppelised. Kuigi eesti  keeles kirjutatakse suhteliselt häälduspäraselt, rakendatakse häälduspärase põhiprintsiibi kõrval traditsiooni- ja vormiprintsiipi.

Hääldusest erinevat kirjutatakse  nii üksikhäälikuid kui ka häälikuühendeid.

Häälduse järgi kirjutatakse

 

Hääldust ei arvestata

 

  • hääliku pikkus – lühike häälik ühetähega, pikk ja ülipikk kahega, nt kala, kalla(õis), kalla (vett)..

Täpsemalt

  • häälikuühendis – sõltumata pikkusest kirjutatakse iga täht ühekordselt, nt oota homset päeva.

Täpsemalt

  • helitu hääliku kõrvale k, p, t (nt aktus, täpselt, lootsik) ja helilise kõrvale g,bd, nt (klammerduma)

Täpsemalt

  • sõna algvormi või -tüve säilitamisel, nt kärbes – kärbsed; jalg – jalgsi.

Täpsemalt

  • vormi eristamisel, nt teekäija – (vaja) käia.

Täpsemalt

  • traditsioonist lähtuval tähevalikul

 h sõna algul

– g, b, d sõna algul

– fhvvõõrsõnades

 

Koostanud Erika Rummel

Allikas: Eesti õigekiri

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.