Õigesti ja õieti, enne ja ennem, vahel ja vahest, järgi ja järele

Enne või ennem

ENNE tähendab ’varem’ või ’esmalt’:

 • enne töö ja pärast lõbu
 • enne meie ajaarvamist
 • poiss jõudis kooli enne tunde

ENNEM tähendab ’pigem’:

 • ennem võib vats rebeneda, kui hüva rooga üle jääda
 • ennem läheb kaamel läbi nõelasilma, kui rikas taevariiki saab
 • ennem surm kui niisugune elu

 Kas „enne starti“ või „ennem starti“?
Ajalises tähenduses on õige enne starti:

 • registreeruge pool tundi enne starti;
 • tegime pilti enne starti ja finišis.

Vahel või vahest

VAHEL tähendab ’mõnikord, ajuti’ või osutab millegi paiknemisele aja või koha mõttes:

 • tule mind vahel vaatama
 • poiss istus ema ja isa vahel
 • kohtume kella kahe-kolme vahel
 • vahel tahaks külma talve eest ära põgeneda.
 • kahe asja vahel
 • Ants sammus vanade  sammaste vahel.

VAHEST tähendab kirjakeeles ’ehk, võib-olla’:

 • vahest seekord läheb siiski hästi
 • vahest läheksime nüüd tuppa?

Kas „vahest juhtub asju“ või „vahel juhtub asju“?
Mõlemad on võimalikud, aga nende tähendus erinev. Vahest juhtub asju tähendab, et võib-olla juhtub, aga kindel see pole. Vahel juhtub asju tähendab, et mõnikord, vahetevahel kindlasti juhtub.

Järgi või järele

JÄRGI tähendab ’põhjal, kohaselt, alusel’:

 • koolis käib õppetöö tunniplaani järgi
 • toimisin tema õpetuse järgi
 • töö toimub tunniplaani järgi.
 • ühiskond elab reeglite järgi.
 • toimib seaduse järgi
 • orienteerub taevatähtede järgi
 • olevat kuulu järgi tubli mees

JÄRELE kasutatakse tähenduses ’üle, alles, kannule’:

 • seisin järjekorras teiste järele
 • küsi järele, võileivad jäid järele
 • igatsen su järele
 • eilsest jäi veidi tatraputru järele, võid sellest salatit teha.
 • võta ennast minu järele sabasse!
 • aed lõhnab sirelite järele

Lisainfo

järele aitama õppimises abistama; pisut parandades sobivamaks tegema. Vend aitas Jürit füüsikas järele.Aitas mõnda liistu höövliga järele. Järele+aitamine. Järele+aitamis+tund

järele andma. Targem annab järele. Kas juhtkond annab töötajatele palgatõusu asjus v palgatõusu küsimuses järele?

järele jooksma. Mees jooksis bussile järele. Jüri pidavat Marile järele jooksma (Marit endale püüdma).Järele+jooksmine, järele+jooksja

järele jätma alles jätma v hoidma; lõpetama; endast maha jätma. Võiksid kaks kooki järele jätta. Jäta oma virisemine järele! Jättis järele mälestuse. Järele+jätmine

järele jääma alles jääma; lakkama; maha jääma. Majast jäid järele varemed. Tuisk jäi järele (vaibus). Kell jääb päevas 10 minutit järele. Järele jäänud = järele+jäänud raha 

 

Õigesti või õieti

ÕIETI tähendab ’õigupoolest, tõtt-öelda, tegelikult’:

 • me pole õieti tuttavadki
 • ma pole täna õieti midagi söönud
 • läksin sinna õieti ainult tema pärast
 • mida sa õieti siit otsisidki?

ÕIGESTI tähendab ’nii nagu on õige, õigel moel, veatult, vigadeta’, vastand on valesti:

 • õpilane vastas õigesti
 • kell käib õigesti
 • kas kirjutasid selle sõna õigesti?

Enamus või enamik

ENAMUS tähendab ’arvuline ülekaal’, vastand on vähemus:

 • naised on õpetajate hulgas enamuses
 • parlamendi enamus pooldab seda presidendikandidaati

ENAMIK tähendab ’suurem osa’:

 • enamik talusid osteti välja
 • rong peatub enamikus jaamades
 • enamikul töötajaist on pühapäev puhkepäev

Allikas: Enne ja ennem, vahel ja vahest

Õieti ja õigesti ning teisi sarnaseid sõnu

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.