ARVSÕNAD

Arvsõnad on sõnad, mis väljendavad asjade hulka (põhiarvsõnad: kümme, tuhat) või asjade kohta mingis järjestuses (järgarvsõnad: seitsmes, kolmeteistkümnes).

Arvsõnad saavad üldjuhul olla nii ainsuses kui ka mitmuses:

  • miljon
  • tuhanded

Arvsõnu saab käänata:

  • kolmandat
  • kahekümnele

Tähenduse järgi jagunevad arv­sõnad kaheks: põhiarvsõnad ehk kardinaalid ja järgarvsõnad ehk ordinaalid.

Põhiarvsõnad väljendavad asjade absoluutset arvu ja vastavad küsimusele mitu? mitmendik?

  • Toas on neli inimest.
  • Tal on raamatust vaevalt kolmandik loetud.

Järgarvsõnad väljendavad asjade kohta mingis järjestuses ja vastavad küsimusele mitmes?

  • Jüri tuli viiendale kohale.

Järgarvsõnade näiteid:

7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale, Võru maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VIIIb klassis.

Väär Õige
27-st osalisest 27 osalisest
1-he pileti ühe pileti
3-ndas klassis 3. klassis ~ III klassis
VI-s peatükis VI peatükis
14-s valemis 14. valemis ~ valemis 14

Loe lisaks:

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Arvsõnad

TEST

Missugused neist sõnadest on arvsõnad?

Missugused neist sõnadest on arvsõnad? 1

Arvsõnad. Järgarvsõnade kirjutamine. Vali kas ÕIGE või VÄÄR

 

Missugused neist sõnadest on arvsõnad?

Sõnad
Arvsõna Muu sõnaliik
nelikolmandikviiendale

kolmele

null

kümnete

tuhat

miljoneid

miljard

sajandikke

üks

kaksteist

kahekümnes

kuussada

viiesajas

üheksakümnele

neljakümne kahele

seitsme tuhandes

viis miljonit

üheteistkümnes

üheksandik

seitsesada üks

kolmekümne ühele

viisteist

kaks kolmandikku

kuueteistkümnele

tuhandeid

miljones

kümme tuhat

kakssada tuhat

ja

ehk

või

ma

temaga

see

nende

ei elata

polnud

ärge

lõppes

selgub

söötke

jalgadega

meetreid

vesi

õhus

headus

nohuga

karvasele

soojaga

lühikesega

mahlasele

liivaseid

külmaks

lahkele

valget

parem

uhkete

ära karju

nelikolmandikviiendale

kolmele

null

kümnete

tuhat

miljoneid

miljard

sajandikke

üks

kaksteist

kahekümnes

kuussada

viiesajas

üheksakümnele

neljakümne kahele

seitsme tuhandes

viis miljonit

üheteistkümnes

üheksandik

seitsesada üks

kolmekümne ühele

viisteist

kaks kolmandikku

kuueteistkümnele

tuhandeid

miljones

kümme tuhat

kakssada tuhat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja

ehk

või

ma

temaga

see

nende

ei elata

polnud

ärge

lõppes

selgub

söötke

jalgadega

meetreid

vesi

õhus

headus

nohuga

karvasele

soojaga

lühikesega

mahlasele

liivaseid

külmaks

lahkele

valget

parem

uhkete

ära karju

—-

Tähenduse järgi jagunevad arv­sõnad kaheks:

Põhiarvsõnad väljendavad asjade hulka ja vastavad küsimusele mitu? mitmendik?

Järgarvsõnad väljendavad asjade kohta mingis järjestuses ja vastavad küsimusele mitmes?

Loe lisaks:

NUMBRITE KIRJUTAMINE

 

results loading