Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Eelneva arvsõnaga kokku kirjutatakse sõnad

-teist (kaksteist),

-teistkümmend (kaksteistkümmend),

-kümmend (kolmkümmend),

-sada (Üheksasada).

Muud arvsõnad kirjutatakse eelnevast arvsõnast lahku

kakssada seitse

kuuskümmend viis

kaks tuhat

üheksa miljonit

kolm miljardit

sada kaheksa

neli­kümmend kolm

viis tuhat

kuus miljonit

seitse miljonit kakssada seitsekümmend kaks tuhat kolmsada üks.

Sama reegel kehtib muude eelnevate hulgasõnade kokku- ja lahkukirjutamisel:

paarkümmend

mitukümmend

mõnisada

poolsada

Lahku kirjutatakse:

paar tuhat

mitu miljonit

mõni miljon

pool miljardit

Kui arv on kirjutatud ühesõnaliselt, siis kirjutatakse ta järgneva ne- või line-liitelise omadussõnaga kokku:

seitsmeaastane

­kuuekilone

ühetunnine

kaheteistkümnekraadine

kümneliikmeline

­sajaprotsendiline

kolmeteistkümneaastane

Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga, siis kirjutatakse ta järgnevast ne- või line-liitelisest omadussõnast lahku:

kahekümne kahe aastane

saja viiekümne protsendiline

saja kahekümne tuhande meheline

 

 

TEST:

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õige variant. Test nr 1

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õige variant. Test nr 2

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õigesti kirjutatud

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Märgi õiged

Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Õige või Vale

results loading