DIALOOG/KAHEKÕNE

Dialoogiks nimetatakse kahe inimese vahel toimuvat vestlust.

Dialoog – kahekõne. Algselt mõisteti dialoogi all kahe inimese kõnet, hiljem on mõiste laienenud ka mitme inimese kõnele.

Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses (eriti draamas), kuid samuti ka massimeedias (näiteks põhineb sellel intervjuu, vestlus).

 

Loe dialoogi!

Hambaarsti juures
“Juku, sul ei tarvitse suud nii hirmus laiali ajada,” ütleb arst.
“Ise te ütlesite, et tahate tangidega sisse mahtuda.”
“Tangid küll, aga mina ise jään välja.”

Dialoogis ei kasutata saatelauset siis, kui kõneleja on selge.

DIALOOG ISADEST
M. Salnaja

 

OSALISED: KAKS HOOPLEJAT POISSI

ESIMENE: Minu isa oskab autoga sõita, aga sinu oma ei oska!

TEINE: Autoga! Seda oskab igaüks! Aga minu isa oskab sõita… trollibussiga – voh!

ESIMENE: Trollibussiga! Mis seal osata! Minu isa oskas juba siis trollibussiga sõita, kui ta oli alles niisugune. (Näitab endale vöökohani.)

TEINE: Aga minu isa oli nihuke (osutab põlvedeni), kui ta juba lennukis istus – voh!

ESIMENE: Mis sa hoopled!

TEINE: Ei hoople ühti!

ESIMENE: Siis peaks sinu isa praegu raketiga lendama.

TEINE: Ja lendabki! Näe, vaata!

ESIMENE: Päh, see on ainult joonistus!

TEINE: Minu isa joonistas raketi. Ja mina sain selle eest viie. Aga sinu isa ei joonistanud midagi. Ja sina ei saanud viit ka!

results loading