HÄÄLIK JA TÄHT, TÄIS- JA KAASHÄÄLIKUD

Häälikuid me kuuleme ja häälime, tähti me näeme, loeme ja kirjutame.

Eesti keeles on täishäälikud: A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü.

Neid me saame täiel häälel ja pikalt häälida.

Kaashäälikud on : B, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V.

Sulghäälikud on ka kaashäälikud: K, P, T, G, B, D.

123

Sõna tähendus võib muutuda ka ainult ühe tähe muutmisel.

 

TEST:

Täishäälikud. Vali täishäälikud

Kaashäälikud. Vali kaashäälikud

Sulghäälikud. Vali sulghäälikud

Kaashäälikud ja sulghäälikud. Vali õige vastus

results loading