Intervjuu

INTERVJUU
Heljo Mänd

Kop – kop – kop – kop – kõlla – kõlla,
peatan maanteel laia tõlla.

“Vabandage, olen suur,
soovin võtta intervjuu.”
“Ütle, tädi kuninganna,
mis võiks söögiks patta panna?”

“Keed ja vööd ja ketid – võrud,
supp tuleb kuldne, aga mõru.”

“Ütle, onu kuningas,
mida näub su troonikass?”

“Troonikassil tõre toon,
näub, et anna mulle kroon.”

Süda tuksub tuks – tuks – tuks,
muutun äkki kohmetuks:

mida printsilt küsida?
Silmad nagu süsi tal.

“Küsin ise, oh sa rosin!
Mis sa vastad, kui sind kosin?”

kostab äkki printsi suust.
Ongi otsas intervjuu.

Intervjuu kujutab endast küsimus-vastus-vormis dialoogi küsija ja vastaja vahel. Küsimused valmistab küsija ette enne intervjuud.

Nõuded intervjuule:

  • oluline idee (mida looga öelda tahetakse);
  • valida teema;
  • sõnastada küsimused võimalikult lühidalt ja selgelt;
  • küsida üks küsimus korraga;
  • vältida kas-küsimusi;
  • intervjuu käigus võib tekkida lisaküsimusi või vaja minna täpsustavaid küsimusi (kui vastus on ebaselge) ja kokkuvõtvaid küsimusi (kui selgitus olnud pikk ja põhjalik).

Intervjuu kokku kirjutamisel ei tohi erinevate küsimuste vastuseid liita ega küsimusi ja vastuseid ära vahetada.

 

Loe intervjuud:

results loading