Kantseliit – üks levinud stiiliaps

„Mis asi see kantseliit nüüd õigupoolest oligi? Mingi materjal, millest büroohooneid tehakse? Et eterniit, terrasiit ja kantseliit? Või üks spetsiifiline kutsehaigus, tselluliidist ja hepatiidist küllaltki erinev?“ –nii küsis Karl Martin Sinijärv artiklis “Jutud väljasuremisest ärritavad mind”. Ta tõi ka kohe näite:

“Ilusas eesti keeles võiks vastata, et kaasakem riskiohje rakkerühm sidusgruppide sisendpakkumuste parendamisesse, sooritades postmodernistliku paradigma diskursiiv-narratiivse dekonstruktsiooni teostamise läbiviimise kordasaatmise ellukutsumist.“

Mis on kantseliit?

Kantseliit on ÕSi järgi silmatorkavalt paberlik, (negatiivses mõttes) kantseleilik keelepruuk. Kantseliitlik stiil on keerukas, ebamäärane, mitmeti ja raskesti mõistetav keelekasutus.

Millest kantseliit tuleneb?

 • võõra keele mallide ülevõtmisest (eriti inglise keelest). Seda tuleks karta rohkem kui võõrsõnade sissetungi.

Näide: Teie poolt tehtud ettepanek ja teiepoolne ettepanek oleks parem asendada sõnadega Teie ettepanek

Vea põhjus on ingliskeelne mall „something is done by …“

 • soovist näida asjalik ja omada võimu
 • mõtlemise ähmasusest
 • sisemisest ebakindlusest
 • eristumistarbest

Näiteid kantseliidi kohta (sulgudes antud parem variant):

 • teostab kontrolli (kontrollib), teostab ehitustöid (ehitab)
 • toimub rahvaarvu kasv (rahvaarv kasvab), toimub tarbimise vähenemine (tarbimine väheneb)
 • kunstniku poolt maaliti (kunstnik maalis), kellegi poolt väidetu (keegi väitis)
 • on vastutav (vastutab), on juhendav (juhendab), on tervist kahjustav (kahjustab tervist), metsa ääres asuv maja (metsaäärne maja)
 • ürituse läbiviimine (ürituse korraldamine)
 • ta omab head fantaasiat (tal on hea fantaasia), omab tähtsust (on tähtis),
 • rida uusi maju (hulk uusi maju)
 • turismialane projekt (turismiprojekt), haridusalane konverents (hariduskonverents)
 • on vajalik (on vaja), on sobilik (sobib)
 • ürituse raames (üritusel)
 • seoses haigusega (haiguse tõttu)
 • vastavalt seadusele ( seaduse järgi)
 • haigusjärgselt (haiguse järel, pärast haigust), taasiseseisvumise järgselt (pärast taasiseseisvumist),
 • praktiliselt samad mõtted (peaaegu või enam-vähem samad mõtted)
 • esmakordselt (esimest korda), veelkordselt (veel kord), ööpäevaringselt (ööpäev läbi), igakuiselt (iga(l) kuu(l), samaaegselt (samal ajal), ennetähtaegselt (enne tähtaega),  koheselt (kohe), veebipõhiselt(veebis))
 • leidis töö läbi oma õnne (leidis oma õnne töös)
 • vajakajäämised ravi osas (vajakajäämised ravis), andmed millegi osas (andmed millegi kohta)
 • käesolevaga teatan, et… (teatan, et…), käesolev töö (töö), käesolevaga sõlmivad lepingu (lepingu sõlmivad)
 • antud teema (teema)
 • kesklinna haldusterritooriumil (kesklinnas)
 • leiva- ja saiatooted (leib ja sai)
 • orienteeruvalt sada töötajat (ligikaudu, umbes sada töötajat)
 • kuulmis- ja nägemisvaegus ( ei kuule, ei näe hästi)

Kasutasin kokkuvõttes mitmeid veebimaterjale, tähtsaim neist oli

Egle Pullerits – Kuidas hoiduda kantseliidist

 

AUTOR:  Kantseliit – üks levinud stiiliaps

Sildid
results loading