Kuidas vormistada avaldust?

Täpsemini: kas avalduse adressaat kirjutada nimetavas või alaleütlevas käändes, kas sõna avaldus kirjutada suure või väikese tähega ja kas panna lõppu punkt või mitte?

Kehtib üldreegel, et eraldi real seisva pealkirja järele punkti ei panda. Kui kirjutada tõendi peale „Tõend” või volikirja peale „Volikiri”, ei pea järele punkti panema. Sõna avaldus erandlik kirjutamine väiketähega ja lõpupunktiga pärineb tavast sõnastada avalduse algusots tervikliku lausena, mis lõpeb sõnaga avaldus:

Keeleinspektsiooni peadirektorile

Jüri Kase,
Kaasiku 10–2,
12345 Tallinn,

avaldus.

Selle vormistusviisi põhipuudus on, et avalduse kirjutaja peab oma nime käändesse panema. Kes soovib ja kelle nimi käänata kannatab, võib ju lauselist vormistust rakendada. Teine ja lihtsam võimalus on – olenemata sellest, kas avaldus kirjutada käsitsi või arvutiga – esitada nii avalduse adressaat kui ka avalduse kirjutaja nimi nimetavas käändes ja kirjutada sõna avaldus nagu mis tahes muu pealkiri:

Keeleinspektsiooni peadirektor

Jüri Kask
Kaasiku 10–2
12345 Tallinn

Avaldus

Avalduse adressaadi puhul ei tarvitse üles lugeda kõike tema kohta teada olevat, piisab asutuse ja ametikoha nimetamisest.

 

Allikas: Kuidas vormistada ametikirja

results loading