Lauselõpumärk

Kust teada, millist märki lause lõppu panna?

Kõige levinum märk on punkt. Seda kasutatakse jutustava lause lõpus. Näiteks:

Tuba on soe. või Kool on tore.

Kasutusel on ka küsimärk, mis käib küsilause lõppu. Küsilaused on näiteks:

Mis sa teed? või Kuidas elad?

Hüüumärki kasutatakse, kui tegemist on palumise, hüüdmisega või käskimisega. Näiteks:

Tule tuppa! või Palun anna mulle moosi!

TEST:

Lauselõpumärgid. Vali sobivad märgid

Lauselõpumärgid. Vali õige märk

 

HARJUTUSED:

results loading