LIITSÕNAD

Liitsõna koosneb mitmest sõnast. Igal sõnal on ka omaette tähendus, aga liitmisel tekkinud sõna on vähemal või rohkemal määral teistsuguse tähendusega.

Näiteks: kool + kell = koolikell, kohv + kann = kohvikann

Sõnade liitmisel jäävad alati kõik tähed alles, ka siis, kui see on vastu kaashäälikuühendi reeglile.

Näiteks: vask + katel = vaskkatel, mets + siga = metssiga, pann + kook = pannkook

Kui sõnade liitumise kohale jääb kolm ühesugust tähte, siis pannakse sõnade liitumise kohale parema loetavuse huvides sidekriips.

Näiteks: plekk-katus, tikk-kontsad

TEST

Liitsõnad

 

Enesekontrolliks:

  1. Harjutus
  2. Taimenimede osade sobitamine
  3. Liitsõnade moodustamine
results loading