MASSIÜHIKUD

Aine raskust ehk massi mõõdame kaaluga. Massi põhiühikuks on kilogramm (kg).

Kaalumisel kasutan massiühikuid: gramm (g), kilogramm (kg), tsentner (ts) ja tonn (t).

Eseme massi võin nimetada ka eseme kaaluks.

1 kg= 1000 g

1 tonn= 1000 kg

1 t = 1 000 kg

1 t = 10 ts = 1 000 kg

1 t = 10 ts

1 ts = 100 kg

1 kg = 1 000 g

TEST

Massiühikud.

Massiühikud. Vali õige väide.

Enesekontrolliks:

  1. Mõõtühikud
results loading