NATURAALARVUDE KLASSID

Naturaalarvud on arvud 0, 1, 2, 3…. See rida on lõputu, sest mistahes arvule võib alati liita arvu 1 ning saada uue ühe võrra suurema arvu. Numbrid 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 on pärit Indiast ja jõudsid Euroopasse araablaste vahendusel ja sellepärast nimetatakse neid araabia numbriteks.
Praegu kasutatakse nn positsioonilist kümnendsüsteemi, kus üks number saab eri tähenduse vastavalt enda asukohale antud arvus.
tabel

Arvude kümnendsüsteemis moodustavad iga madalama järgu kümme ühikut kõrgema järgu ühiku.

Näiteks:10 ühelist=1 kümneline;

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

10 kümnelist= 1 sajaline

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Seega koosnevad arvud järkudest: üheslised, kümnelised, sajalised jne.

 

Järguühikuteks nimetatakse arve 1, 10, 100, 1000 jne. Ning järkarvudeks nimetatakse arve 5, 20, 300, 6000 jne.

 

Suuremate naturaalarvude puhul ühendatakse arvu järgud alates paremalt kolmekaupa rümadesse, mida nimetatakse klassideks.

tabel3

Näide suurte naturaalarvude lugemise kohta:

Arvu 542 794 202 538 loeme järgmiselt:

Viissada nelikümmend kaks miljardit seitsesada üheksakümmend neli miljonit kakssada kaks tuhat viissada kolmkümmend kaheksa.

TEST:

Naturaalarvud. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Harjutus. Arvu järgud.

results loading