OMADUSSÕNAD

Omadussõna vastab küsimusele milline? missugune?

Omadussõnade hulka kuuluvad eesti keeles näiteks sinine, väike, ohutu.

TEST

Vali omadussõnad

Missugused neist sõnadest on omadussõnad?

 

Mõtle puuduvad sõnad, mis vastavad küsimusele missugune?

Lagi on valge. Ahi on ……………………….. Seinad on …………………..Põrand on ……………………….. Tahvel on ……………………….. Kriit on……………………….. Õpetajalaud on ……………………….. Kapp on……………………….. Uks on ……………………….. Meie koolipingid on……………………….. Aknad on ……………………….. Meie Krants on……………………….. Meie hobune on ……………………….. Minu kuub on……………………….. Minu müts on……………………….. Minu kindad on……………………….. Minu pliiats on ……………………….. Minu sulepea on……………………….. minu naabri sulepea on ……………………….. Minu õe pinal on ………………………..

results loading