SULGHÄÄLIKUTE MÄRKIMINE KIRJAS

Lühikese sulghääliku kirjutame ühekordse nõrga  tähega.
Pika sulghääliku kirjutame ühekordse tugeva tähega.
Ülipika sulghääliku kirjutame kahekordse tugeva tähega.

28

 

Enesekontrolliks:

  1. Sulghäälik sõna algul
  2. Lühike ja pikk sulghäälik veaohtlikuna
results loading