TÄHT JA HÄÄLIK

HÄÄLIKUID ME KUULEME JA HÄÄLIME, TÄHTI ME NÄEME, LOEME JA KIRJUTAME, SÕNU KIRJUTAME TÄHTEDE ABIL.

EESTI KEELES ON TÄISHÄÄLIKUD: A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü.

NEID ME SAAME TÄIEL HÄÄLEL JA PIKALT HÄÄLIDA.

KAASHÄÄLIKUD ON : B, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V.

SULGHÄÄLIKU ON KA KAASHÄÄLIKUD: K, P, T, G, B, D.

TÄHTEDE JA HÄÄLIKUTE ARV VÕIB OLLA SÕNADES ERINEV.

PIKKA JA ÜLIPIKKA HÄÄLIKUT KIRJUTATAKSE KÜLL KAHE TÄHEGA, KUID LOETAKSE SEDA ÜHEKS HÄÄLIKUKS.

24

HARJUTUS:

results loading