Täishäälikuühend

Täishäälikud on: a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

Kõrvuti olevad erinevad täishäälikud moodustavad täishäälikuühendi (THÜ).

Täishäälikuühendis on KAKS või enam ERINEVAT täishäälikut kõrvuti.

Täishäälikuühendis kirjutame kõik täishäälikud ühe tähega.

Näiteks: leib, kaev, pea, koer

 

HARJUTUSED:

results loading