Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Liittegusõnad on mingi sõna või sõnatüve ja tegusõna püsiühendid, mida ei saa lahutada osade ümberpaigutamise ega muude sõnade vaheleasetamise teel.

Liittegusõnade osad kirjutatakse kõigis vormides kokku.

Näiteks: alahindama, ebaõnnestuma, umbusaldama.

 

Ühend- ja väljendtegusõnad on teatud määrsõna või käändsõnavormi ja tegu­sõna ühendid, mille osi saab reeglite kohaselt ümber paigutada ja muude sõnade vaheleasetamise teel lahutada.

Ühend- ja väljendtegusõnade osad kirjutatakse harilikult lahku.

Näiteks: ette võtma, välja sõitma, hukka mõistma, omaks võtma.

 

TEST:

Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õigesti kirjutatud variant. Test nr 1

Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õigesti kirjutatud variant. Test nr 2

Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Vali õigesti kirjutatud variant. Test nr 3

 

Näited

Esimesed sõnad Teised sõnad Vastus
 

eba

eel

hea

häbi

häda

koos

kuri

kuum

naeru

peal

umb

võidu

alla

ette

juurde

välja

üle

kokku

kössi

laiali

segi

vaja

tarvis

andeks

aru

aset

heaks

hoolt

hukka

jalga

jalule

kindlaks

käiku

käsile

lugu

meelde

nahka

omaks

osa

paika

pead

pähe

rahul

silma

silmas

sõna

 

õnnestuma

soojendama

korrastama

märgistama

maanduma

kõlastama

tarvitama

suitsutama

vääristama

kirjastama

usaldama

rõõmutsema

tulema

võtma

astuma

sõitma

värvima

puutuma

vajuma

jooksma

ajama

olema

minema

andma

saama

leidma

kiitma

kandma

mõistma

laskma

seadma

määrama

laskma

võtma

pidama

jääma

panema

võtma

võtma

panema

murdma

õppima

olema

torkama

pidama

kuulama

 

ebaõnnestuma

eelsoojendama

heakorrastama

häbimärgistama

hädamaanduma

kooskõlastama

kuritarvitama

kuumsuitsutama

naeruvääristama

pealkirjastama

umbusaldama

võidurõõmutsema

alla tulema

ette võtma

juurde astuma

välja sõitma

üle värvima

kokku puutuma

kössi vajuma

laiali jooksma

segi ajama

vaja olema

tarvis minema

andeks andma

aru saama

aset leidma

heaks kiitma

hoolt kandma

hukka mõistma

jalga laskma

jalule seadma

kindlaks määrama

käiku laskma

käsile võtma

lugu pidama

meelde jääma

nahka panema

omaks võtma

osa võtma

osa võtma

pead murdma

pähe õppima

rahul olema

silma torkama

silmas pidama

sõna kuulama

results loading