Tehissõnad

Tehissõnad on sõnad, mis mõeldakse välja uute asjade, esemete, nähtuste väljendamiseks, kasutades eesti keele häälikusüsteemile omaseid tunnuseid. Palju uusi sõnu on toonud eesti keelde Johannes Aavik 20. saj alguses. Kui tänapäeval hakkab sõnu nappima, kuulutatakse välja sõnavõistlus.

 

TEST:

Leia õige tähendus

 

Harjuta:

 

Koostas: Mare Hallop

results loading