Võõrsõnad

Igas keeles on sõnu, mis on tulnud teistest keeltest. Kui laenatud sõna pole keeles veel kodunenud, nimetatakse seda võõrsõnaks.Võõrsõnu eristavad omasõnadest teatud tunnused.
Kui sõna algul on b, d või g, siis see sõna on võõrsõna. Näiteks: buss, direktor, garaaž
Sõnas on tähed f, š, z või  ž. Näiteks: forell, šokolaad, zoopark, žilett
Järgsilpides on pikad täishäälikud.Näiteks: ambitsioon, essee, paraad
Järgsilpides on o, ä, ö või ü.Näiteks: loto, suveräänne, tragöödia, antonüüm

 

Võõrsõna tunnused eesti keeles:

 • b, d, g sõna alguses
 • võõrtähed f, š, z, ž
 • rõhk on järgsilbil
 • pikad täishäälikud järgsilbis

Võõrsõnu kasutame me eneselegi märkamatult iga päev. Vahel me ei tajugi, et tegemist on võõrsõnadega – nii loomulikult kuuluvad nad meie keelde.
On olemas viis tunnust, mille järgi saab kindlaks teha, kas tegu on võõrsõnaga. Need võõrsõna tunnused on:

 1. sõnas on võõrhäälikud(f, s, z, z), näiteks seflus
 2. järgsilp on rõhuline (eesti sõnades on pearõhk teatavasti esimesel silbil), näiteks elekter
 3. sõna algul on b, d, g, näiteks banaan
 4. sõna algul on konsonantühend, näiteks traktor
 5. järgsilpides on o või pikki täishäälikuid. näiteks kino, televisioon 

Sulghäälik võõrsõnades

Võõrsõnades võib olla sõna algul k, p, t või g, b, d:

nt karantiin, parkett, trikoo, garantii, bensiin, dress.
Sõnaalguline sulghäälik võib eristada tähendust, tähe õige valik selgub lauses:

nt pass – bass, kild – gild, plokk – blokk, keiser – geiser.

Sõna lõpu k, p, t või kk, pp, tt valik sõltub pearõhust ja ka traditsioonist:

Eesti keel võõrsõnad1

Sõnade käänamisel on lõpus k, p, t või kk, pp, tt:

nt sõi kompvekki – kompvekiga, sõi kotlette – kotletid, vaatas balletti – balletis.

NB:

 • president
 • kandidaat
 • arhitekt
 • potentsiaalne
 • kodakondsus
 • tendents
 • anekdoot
 • absoluutne
 • dotatsioon
 • kontingent

I ja j kasutamine lähtub traditsioonist:

Eesti keel võõrsõnad

 

Täishäälik võõrsõnades:

 • helitu (g, b, d, k, p, t, s, f, š) kaashääliku ees on sõna lõpus kaks vokaali:

nt šokolaad, paraad, mikroob, fotograaf.

 • helilise (l, m, n, r) kaashääliku ees on üks või kaks vokaali (vastavalt tradistsioonile):

nt apelsin, inventar, terminal, talisman, suveniir, astronoom, poroloon, atmosfäär.

 

 

 

TEST

Võõrsõnad. Vali õige variant

Missugused järgmisest sõnadest on võõrsõnad?

 

results loading