VÕÕRSÕNATÄHED JA VÕÕRTÄHED

Eesti tähestikus on 27 tähte. Nende tähtedega saab kirjutada nii oma- kui ka võõrsõnu. Seejuures tähed f, š, z ja ž esinevad ainult võõrsõnades. Võõrsõnatähtede nimed on: eff, šaa, zett (loe: sett) ja žee (loe: šee).

Võõrnimede ja võõrkeelsete sõnade kirjutamiseks on lisaks tarvis võõrtähti, millest meil on harilikumad: c, q, w, x ,y. Nende tähtedega koos on meie tähestikus 32 tähte.

 

Võõrsõnad on uuemad laensõnad, mis on säilitanud võõrapärased tunnused.

Võõrsõnade tunnused:

1) b, d, g sõna algul – nt gramm, bensiin, dražee;

2) sõnas tähed f, š, z, ž – nt telefon, šokolaad, džäss;

3) pearõhk on järgsilbil – nt ballett, büroo, fassaad;

4) o, ö, ü ja ä järgsilbis – nt alkohol, pensionär;

5) eesti keeles tavatud häälikuõhendid – nt gangster, abstraktne, eufooria.
Võõrsõnade puhul on oluline teada tähendust, õiget hääldust ja kirjaviisi.

Võõrsõnu kirjutatakse võimalikult lähtekeele lähedaselt.

ÜLESANNE:

Võõrsõnatähed. g, b, d, k, p, t sõna alguses

Võõrsõnatähed. s, š, ž sõna alguses

 

results loading