I JA J ÕIGEKIRI

imik, ilves jänes, jalg

I ON SÕNA VÕI SILBI ALGUSES KAASHÄÄLIKU EES, J AGA TÄISHÄÄLIKU EES.

Mai– as, ma- jas, ha- ri, har- jad

TÄISHÄÄLIKUÜHENDIS ON I SILBI LÕPUS J KIRJUTAME SILBI ALGUSESSE.

 

SILBI ALGUSES KIRJUTATAKSE j, SILBI LÕPUL i.

Loe ja vaatle järgmistes sõnades i ja j asukohta.

töötas ai-as

mai-as laps

rai-us puid

mitu sai-a

vai-a külge

hoi-ad kinni

Kai-e

a-jas taga

uues ma-jas

ra-ju ajal

sa-ju ajal

va-ja osta

o-ja ääres

Ka-ja kukkus oj-ja

viidi maj-ja

heasse tuj-ju

Missuguste tähtede ees on j .

Mida saad järeldada, sõnasta ise reegel!

J seisab…………………………………………………………ja tema järel
kirjutatakse …………………………………häälik.

J ON KAASHÄÄLIK, I ON TÄISHÄÄLIK

TESTID:

I ja j õigekiri. Vali sõna algusesse i või j

I ja J õigekiri. Vali õige variant

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.