I JA J ÕIGEKIRI

imik, ilves jänes, jalg

I ON SÕNA VÕI SILBI ALGUSES KAASHÄÄLIKU EES, J AGA TÄISHÄÄLIKU EES.

Mai– as, ma- jas, ha- ri, har- jad

TÄISHÄÄLIKUÜHENDIS ON I SILBI LÕPUS J KIRJUTAME SILBI ALGUSESSE.

 

SILBI ALGUSES KIRJUTATAKSE j, SILBI LÕPUL i.

Loe ja vaatle järgmistes sõnades i ja j asukohta.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Täis- ja kaashäälikuühend

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 6. klassile

3.90 €
6. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 8. klassile

3.90 €
8. klass, Iseõppijale, Eesti keel

I ja J-i õigekiri

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

3.90 €
7. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Silbitamine algklassidele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: numbrite kirjutamine

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 5. klassile

3.90 €
5. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

3.90 €
9. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2

6.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Lugemine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

3.90 €
4. klass, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1. Grammatika

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: kokku- ja lahkukirjutamine

3.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Õpi eesti keelt teise keelena B2. Kuulamine

2.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: täheortograafia

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Eesti keel

Harjuta eesti keelt A2-B1

8.90 €
Iseõppijale, Eesti keel

töötas ai-as

mai-as laps

rai-us puid

mitu sai-a

vai-a külge

hoi-ad kinni

Kai-e

a-jas taga

uues ma-jas

ra-ju ajal

sa-ju ajal

va-ja osta

o-ja ääres

Ka-ja kukkus oj-ja

viidi maj-ja

heasse tuj-ju

Missuguste tähtede ees on j .

Mida saad järeldada, sõnasta ise reegel!

J seisab…………………………………………………………ja tema järel
kirjutatakse …………………………………häälik.

J ON KAASHÄÄLIK, I ON TÄISHÄÄLIK

TESTID:

I ja j õigekiri. Vali sõna algusesse i või j

I ja J õigekiri. Vali õige variant

See artikkel on retsenseerimata.