I ja j õigekiri

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i:

 • va-ja – vai-a,
 • sa-jad – sai-ad,
 • ma-jast – mai-ast,
 • o-ja – hoi-a.
mater-jal mateeri-a, materi-aalne
mil-jon staadi-on
ports-jon sümpoosi-on
komis-jon vari-atsi-oon, vari-ant

 

Erandlik on lühike sisseütlev:

 • majja,
 • ojja,
 • tujju.

ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse:

 • süüa,
 • süüakse,
 • müüa,
 • müüakse,
 • lüüa,
 • lüüakse,
 • hüüa,
 • püüa,
 • hüüe,
 • püüe,
 • hüüu,
 • püüu.

üi erandid on laensõnad:

 • rüiu,
 • süit.

ü ja i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse:

 • süüa, süüakse,
 • käia, käiakse,
 • siia,
 • laiad,
 • riiul,
 • ioon,
 • minia,
 • preemia,
 • keemia.

Erand on tegijanime liide –ja (morfoloogilise põhimõtte järgi alati ainult –ja):

 • müüja,
 • käija,
 • viija,
 • ronija,
 • tulija,
 • organiseerija.

Allikas: Eesti keele käsiraamat

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.