i ja j täheortograafia

Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i: va-ja – vai-a, sa-jad – sai-ad, ma-jast – mai-ast, o-ja – hoi-a.

mater-jal mateeri-a, materi-aalne
mil-jon staadi-on
ports-jon sümpoosi-on
komis-jon vari-atsi-oon, vari-ant

Erandlik on lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju.

ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse, hüüa, püüa, hüüe, püüe, hüüu, püüu (vt morfoloogiline põhimõte). üi erandid on laensõnad rüiu ja süit.

ü ja i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, käia, käiakse, siia, laiad, riiul, ioon, minia, preemia, keemia. Erand on tegijanime liide –ja (morfoloogilise põhimõtte järgi alati ainult –ja): müüja, käija, viija, ronija, tulija, organiseerija.

 

Allikas:  EESTI KEELE KÄSIRAAMAT

TEST:

i ja j. Vali õige variant

See artikkel on retsenseerimata.