Jagamine, jagamise seos korrutamisega

Jagamine on arvu jaotamine võrdseteks osadeks.

15 : 3 = 5

Jagamiseks nimetatakse kahe teguri korrutise ja ühe teguri järgi teise teguri leidmist.

Jagamine on korrutamise pöördtehe, seega jagamist saab kontrollida korrutamise abil.

38

Kontroll:

3 • 2 = 6

Jagamine on korrutamise pöördtehe.

Arvuga 2 jagamine tähendab pooleks jagamist.

20:2=10 sest 2•10=20 sest 10+10=20

Arvuga 3 jagamine tähendab terviku jagamist kolmeks võrdseks osaks.

15:3=5 sest 5•3=15 sest 5+5+5=15

 

Jagamine:

 

TEST:

Jagamine

Jagamine 100 piires

Jagamine. Jaga need mänguasjad võrdselt 2 lapse vahel

Enesekontrolliks:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.